English
荣誉资质

 

国家级高新技术企业证书

深圳市高新技术企业证书

高新技术企业证书

国家高新企业证书

       
       

深圳高新技术产业协会会员单位

计算机软件著作权登记证书

德国IF设计奖证书

美国专利证书

       
       

软件注册登记证书

横屏机3C认证

JAB-A1 CE证书

Wi-Fi网络收音机-CE证书

       
       

PDAB-ROHS认证

PPS-FM CE-certificate

3C证书 英文版

外观专利证书

       
       

国内设计专利证书

实用新型专利证书

耳塞可转动的蓝牙耳机

外观设计专利证书

(网络收音机PPS-AA)

实用新型专利证书

(蓝牙无线鼠标)

       
       

CE-Certificate

PPS003-PPS006

CE _RF&EMC report
(PPS-FM)

EMC-Report

(PPS003-PPS006)

CE _safety report

(PPS-FM)